Regisztráció
Ahhoz, hogy igénybe tudd venni a Vesuvio Pizza online rendelési szolgáltatását, regisztráció szükséges. A regisztrációhoz kérjük, hogy add meg élő mobiltelefonszámodat és a belépéshez használni kívánt jelszót. A bejelentkezéshez erre a két adatra lesz szükséged a későbbiek során.

A regisztrációt követően a megadott telefonszámra díjmentes, megerősítő SMS kódot küldünk, melyet kérjük, hogy írj be a megjelenő “SMS Jelszó Megadása” mezőbe. Ezt követően leadhatod első megrendelésed.
Regisztráció - Vesuvio Pizza Regisztráció - Vesuvio Pizza
+36
Regisztrálok a fenti adatokkal
Aktiválás

Általános Szerződési Feltételek

Általános Rendelkezések
A szolgáltatás üzemeltetője a Török Fény Bt. (továbbiakban "Vesuvio"). A szolgáltatás a www.vesuvio.hu domain alatt érhető el. A Vesuvio egy ételrendelési szolgáltatás. A weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban "Áruk") rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre.
A Vesuvio közvetlen kereskedői tevékenységet folytat: A szolgáltatás lényege, hogy a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és a megrendelt árukat a Vesuvio mukatársa kiszállítja a Felhasználók részére. A rendelésfeladási szolgáltatás díjmentes, az áruk ugyanannyiba kerülnek, mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Felhasználó.

Az oldalon található tartalom, ajánlatok, a Vesuvio szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. A Vesuvio csapata kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Az esetleges hiányokért, információs elírásokért Vesuvio nem áll helyt.
A Vesuvio fenntartja a jogot magának, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy teljes mértékben tiltsa.

Jelen feltételek a Vesuvio szolgáltatásának használatára vonatkoznak. A feltételeket a Felhasználók regisztrációjukkal, ill. rendelés leadásával mindenkor elfogadják, mint akartaukkal teljesen egyezőt.

Az ÁSZF hatályos akkor is, ha a Vesuvio szolgáltatása más weboldalon (pl.: átirányító domain, mérő domain, stb.) keresztül érhető el. Továbbá érvényes a Vesuvio szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal stb.), amelyeken keresztül a Vesuvio rendelési szolgáltatása elérhető.

Felhasználó elfogadja, hogy Vesuvio szolgáltatást kizárólag regisztrációval veheti igénybe. Amennyiben telefonon történik a rendelés leadása, az is regisztrációval jár, így a következő rendelését már online is megteheti. Telefonos rendelés esetén a regisztrációt a Vesuvio munkatársa végezi, míg online megredenlés esetén az első rendelés előtt a regisztrációt a Felhasználó kezdeményezi.
A Felhasználó köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsák ki a Felhasználóhoz.
A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Vesuvio fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

Rendelésekre vonatkozó online szerződéskötési feltételek
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak továbbá a szerződés nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.

A Vesuvio és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és kiszállítására vonatkozóan jön létre megállapodás. A Felhasználó elfogadja a Vesuvio árukiszállításra vonatkozó feltételeit és árait is. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Vesuvio között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja jelen szerződéses feltételeket. A Vesuvio elérhetőségeiről, illetve pontos nyitvatartásáról a rendelés során tájékoztatja a Felhasználót. A Vesuvio nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.

A rendelés teljesítésével kapcsolatban a Vesuvio semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül a Vesuvio nem küld rendelést visszaigazoló emailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Rendeléseim" menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve kizárólag magyar.

Rendelési folyamat, a rendelésre vonatkozó feltételek
A rendelés elektronikus úton továbbá telefonon, a +36 70 351 23 44 telefonszámon lehetséges. Mind a két rendelési fajta online, elektronikus rendelésnek minősül végeredményben és jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak rá. A Felhasználó a regisztráció és/vagy bejelentkezést követően a megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját továbbá a szállítási címet. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelem" gomb lenyomásával véglegesíthető a rendelés. A Vesuivo elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje eltérő lehet. A Vesuvio nem vállalja minden területre a kiszállítást, bizonyos esetekben a kiszállítás nem díjmentes, a szállítási cím megadását követően a rendszer azonban erre előre figyelmeztet. A Vesuvio nem vállalja a felelősséget a kiszállítási időért.

A Vesuvio a rendelés feladása után azonnal e-mailben és/vagy sms-ben visszaigazolja a rendelés adatait. Ezeket az adatokat a belépés utáni oldalon, a "Rendeléseim" oldalon is feltünteti a Vesuvio.

A 17/1999. évi Korm.rendelet értelmében a felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Azonban a Felhasználót elállási jog viszont nem illeti meg a Vesuvioval szemben, mert a szolgáltatás nyújtása a megrendelés gomb lenyomásával azonnal, az elállási határidő lejárta előtt megtörténik, valamint gyorsan romlandó áruk a szerződés tárgyai.

A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez, ha a Felhasználó, akár indoklás nélkül a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a Vesuvio telefonos ügyfélszolgálatának és Vesuvio elfogadja a megrendelés törlését. Ha a megrendelés elkészítése már megkezdődött a Vesuvio jogosult a megrendelés ellenértékére, a Felhasználónak kötelessége a megrendelt áruk átvétele és pénzügyi teljesítése (ha még nem történt meg). Amennyiben nem készpénzes megrendelés történt a rendelés nem mondható fel.

A Vesuvionak nem áll módjában a megrendelés után visszatérítést adni, amennyiben az már feldolgozásra került, hiába nem került átvételre a Felhasználó által.

Az árakra és fizetésre vonatkozó feltételek
Minden áru, illetve szolgáltatás ára magyar forintban értendő, és tartalmazza a hatályos jogszabályokban foglalt Általános Forgalmi Adót (jelenleg: 27%).

A rendelés értékének kiegyenlítése a Vesuvio szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a felhasználó rendelését véglegesítette. A rendelési értéket a Vesuvio-val szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg a Vesuvio munkatársa számára. A Vesuvio fenntartja magának a jogot, hogy egy-egy fizetési lehetőséget korlátozzon vagy teljes egészben tiltson, majd akár a későbbiek során engedélyezzen.

Jogérvényesítés
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Vesuvio üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát vagy egyéb törvényi rendelkezéseket, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Felhasználó vállalja, hogy a Vesuvio székhelyéhez területileg illetékes legközelebbi hatósághoz fordul jogorvoslatért.

Panaszkezelés
Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a Vesuvio honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 48 órán belül válaszol az Ügyfélszolgálat.

A Felhasználónak a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az Ügyfélszolgálathoz lehet fordulnia.

Regisztráció törlése
A szerződés mind a Felhasználó, mind a Vesuvio részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak ill. az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható. Automatikus online törlésre nincs lehetőség a bejelentkezést követően sem.

Kuponok kezelése
A kuponos kedvezmények kizárólag készpénzes fizetés esetén érvényesíthetőek. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem összevonható.
A Vesuvio fenntartja a jogot a rendelés törlésére, vagy a felhasználói fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére.
Az akcióval való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést von maga után.

Záró rendelkezések
A Vesuvio fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, teljes körű módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes, mely a www.vesuvio.hu/aszf oldalon érhető el. A Vesuvio nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek. A Vesuvio nem kötelezhető arra, hogy az ÁSZF módosításáról tájékoztató e-mailt küldjön. A Felhasználó felelőssége az, hogy tájékozódjon az ÁSZF pontos tartalmáról.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.
x
A Vesuvio Pizza csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy írj Nekünk az info@vesuviopizza.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket a Részedre. Tegyél a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Vesuvio Pizza Csapata